Avand in vedere prevederile art. 20.1 din Statutul asociației, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Asociației Părinților și Elevilor de la Colegiul Național „Avram Iancu” Campeni STR. OITUZ, NR. 3, CAMPENI, JUD. ALBA CIF 29207471 pentru data de Luni, 28.09.2020, ora 16:00, la Clubul elevilor din cadrul Colegiului Național Avram Iancu Campeni.
Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:
1. Alegerea unui preşedinte de şedinţă;
2. Alegerea unui secretar de şedinţă;
3. Alegerea noului Consiliu Director al asociației – un preşedinte, doi vicepreşedinti, un secretar, un trezorier şi doi membri – pentru un mandat de doi ani (art. 25 din Statut);
4. Alegerea noului Cenzor al asociației pentru un mandat de doi ani (art. 25 din Statut);
5. Modificarea Statutului asociației:
5.1. Art. 17.1 din Statut „Drepturile membrilor activi” – se modifică astfel „Drepturile membrilor activi și ale membrilor fondatori”
5.2. Art. 17.2 din Statut Obligațiile membrilor activi – se modifică astfel „Obligațiile membrilor activi și ale membrilor fondatori”
6. Diverse.
Notă:
In cadrul Adunării Generale membrii iși vor exercita dreptul de vot doar personal. Fiecare membru are dreptul la un vot.
Votul se va exprima nominal şi deschis cu excepţia alegerii sau revocării membrilor Consiliului Director, a alegerii sau revocării Cenzorului, sau ori de cate ori Adunarea Generală hotărăşte ad-hoc ca o anumită chestiune supusă dezbaterii să fie supusă unui vot, după-caz, deschis sau secret.
Conform prevederilor art.20.2 cu aplicarea art. 20.1 alin. (3) teza finală din Statut: in cazul in care la data de 28.09.2020 ora 16:00 nu se va intruni cvorumul de participare legal (50% + 1 din totalul membrilor cu drept de vot), Adunarea Generală este reconvocată de drept la data de 05.10.2020 ora 16:00 la Clubul elevilor din cadrul Colegiului Național Avram Iancu Campeni, cu aceeași ordine de zi, in cadrul acesteia din urmă se vor adopta hotărari cu majoritatea de voturi a celor prezenţi, indiferent care este numărul celor prezenți.
Tabelul cu semnături pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare, conform prev. art. 20.1 din Statutul asociației, face parte integrantă din prezenta.
Semnează Consiliul Director conform tabelului anexat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>