Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din Colegiul Național “Avram Iancu” Câmpeni pentru intervalul de timp 2021-2025, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă, calitate, competiţie, coerenţă cooperare, competenţă, conştiinciozitate, continuitate, coordonare, deschidere, demnitate, disciplină în şcoală,  educaţie,  excelenţă, flexibilitate, inovaţie, implicare, onestitateparticipare, respect, responsabilitate, subsidiaritate,  transparenţă.

Colaborare

Colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea.

Deschidere

Suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, comunităţi locale, agenţi economici.

Responsabilitate

Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru direcţiile de dezvoltare a sistemului educaţional din judeţului Neamţ, urmărind continuu interesul beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim.

Inovaţie

Ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine.

Implicare

Asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership.

Excelenţă

Suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă.