Privind retrospectiv dezvoltarea învățământului în orașul Câmpeni semnalăm faptul că este atestat documentar încă din anul 1785, iar în anul 1985 au fost organizate manifestări prilejuite de aniversarea a 200 de ani de la înfiintarea primei școli românești din Câmpeni.

Învățământul gimnazial în Câmpeni a luat ființă în anul 1922 sub numele de „Gimnaziu Horea” care a funcționat până în 1930. În anul 1945 se reînființează gimnaziul care funcționează până în 1948 când, pe baza reformei învățământului se transformă în școala elementară de 7 ani care a funcționat până în prezent cu unele modificări aduse pe parcursul anilor determinate de schimbarea duratei de școlarizare.

Învățământul liceal ia ființă în anul 1961 funcționând împreună cu școala elementară până în anul 1977. Profilul a fost real-uman. În 1977 se unește cu școala profesională și se separă de clasele I-VIII și va funcționa ca Grup școlar de prelucrare a lemnului, care pe lângă profiluri de specialități (operator prelucrarea lemnului, mecanizator exploatări forestiere, mecanic) are și câte o clasă de teoretic (matematică fizică). Începând cu anul 1990, liceul revine la profilul inițial de liceu teoretic cu profiluri de real și uman, pe lângă care se dezvoltă și clasele de profil economic (specializări finanțe, contabilitate și alimentație publică). Se separă în acest an de Școala profesională, ce devine unitate distinctă, care ulterior se transformă în Grup Școlar Forestier.

Din septembrie 1999, ca urmare a rezultatelor obținute de elevi și cadrele didactice, unitații i se atribuie statutul de Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni. În aceste condiții începând cu anul scolar 2000-2001 funcționează în colegiu și clasele de gimnaziu cu predare intensivă a limbii engleze, clase care în prezent sunt în desființare.

Colegiul National „Avram Iancu” Câmpeni este o unitate de învățământ liceal cu o istorie de 64 de ani, care școlarizează elevii din Bazinul văii Arieșului numai la învățământul de azi, dar care din anul 2000, odată cu transformarea din „Liceul teoretic Avram Iancu” Câmpeni în „Colegiul Național Avram Iancu”, Câmpeni, scolarizează și elevi în ciclul gimnazial, venind în acest fel în sprijinul absolvenților de ciclu primar din zonă (Albac, Vadu-Moților, Mihoiești, Ponorel, Sohodol, Câmpeni, Bistra) care au posibilitatea să se instruiască cu un personal didactic calificat în domeniul limbilor moderne, a informaticii și nu numai.

Dacă la începutul existenței sale, în fiecare an de studiu existau cel mult 3 clase paralele de profil real și uman, începând din anul 1977, odată cu transformarea în „Liceu industrial” și până în prezent, numărul claselor din fiecare an de studiu a oscilat între 6-8 clase de diferite profile. Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni dispune de un internat școlar cu 50 de locuri de cazare, de o cantina școlară unde pot servi masa 60 de elevi pe serie, și care dispune de un sistem propriu de încălzire (O.C.T. cu combustibil) și furnizare a apei calde pentru elevii interni.