Să fim o școala utilă și performantă pentru comunitățile din zona centrală a Munților Apuseni, care pregatește absolvenți capabili să se integreze într-o societate aflată într-un proces continuu și rapid de schimbare.

Furnizarea la un nivel calitativ superior a serviciilor de educație, pentru toți tinerii zonei, oferind șanse egale pentru formarea lor ca cetățeni activi, conștienți de propria identitate în context local, național, și european, într-un climat de siguranță, socializare și cultură, dezvoltînd competențele necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ, învățării și respectării valorilor unei societăți democratice.