Untitled document
Autentificare    

PLATFORMA NATIONALA VACCINARE IMPOTRIVA COVID19

Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 este urmatoarea: Informatii utile Vaccinare anticovid 19

Postat in 2020-12-31

CONTESTATII CONCURS SECRETAR SEF

Contestatiile pentru proba scrisa a examenului de ocupare a postului de Secretar sef se pot depune la secretariatul Colegiului National "Avram Iancu" Cimpeni pana in data de 22.10.2020 ora 1600

Postat in 2020-10-21

REZULTATE CONCURS SECRETAR SEF

In sectiunea Documente s-au publicat punctajele obtinute de participantii la concursul de ocupare a postului de Secretar sef.

Postat in 2020-10-21

EVALUARE DOSARE CONCURS SECRETAR SEF

In urma evaluarii dosarelor depuse in vederea ocuparii postului de secretar sef, Comisia a declarat admise toate dosarele.
Proba scrisa va avea loc in data de 21.10.2020, ora 9 la sediul Colegiului National Avram Iancu Campeni.

Postat in 2020-10-13

ANUNT CONCURS OCUPARE POST SECRETAR SEF

Colegiul NaTional ”Avram Iancu” Campeni, jud. Alba organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual, vacant, de SECRETAR SEF, pe perioada nedeterminata.
Perioada de concurs, documentele ce trebuie atasate la dosar si toate informatiile necesare le gasiti in sectiunea Documente

Postat in 2020-09-22

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR ȘI ELEVILOR DE LA COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI

Având în vedere prevederile art. 20.1 din Statutul asociației, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Asociației Părinților și Elevilor de la Colegiul Național “Avram Iancu” Cîmpeni STR. OITUZ, NR. 3, CÎMPENI, JUD. ALBA CIF 29207471 pentru data de Luni, 28.09.2020, ora 16:00, la Clubul elevilor din cadrul Colegiului Național Avram Iancu Cîmpeni.
Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:
1. Alegerea unui preşedinte de şedinţă;
2. Alegerea unui secretar de şedinţă;
3. Alegerea noului Consiliu Director al asociației – un preşedinte, doi vicepreşedinti, un secretar, un trezorier şi doi membri – pentru un mandat de doi ani (art. 25 din Statut);
4. Alegerea noului Cenzor al asociației pentru un mandat de doi ani (art. 25 din Statut);
5. Modificarea Statutului asociației:
5.1. Art. 17.1 din Statut “Drepturile membrilor activi […]” se modifică astfel “Drepturile membrilor activi și ale membrilor fondatori […]”
5.2. Art. 17.2 din Statut Obligațiile membrilor activi […]” se modifică astfel “Obligațiile membrilor activi și ale membrilor fondatori […]”
6. Diverse.
Notă:
În cadrul Adunării Generale membrii își vor exercita dreptul de vot doar personal. Fiecare membru are dreptul la un vot.
Votul se va exprima nominal şi deschis cu excepţia alegerii sau revocării membrilor Consiliului Director, a alegerii sau revocării Cenzorului, sau ori de câte ori Adunarea Generală hotărăşte ad-hoc ca o anumită chestiune supusă dezbaterii să fie supusă unui vot, după-caz, deschis sau secret.
Conform prevederilor art.20.2 cu aplicarea art. 20.1 alin. (3) teza finală din Statut: în cazul în care la data de 28.09.2020 ora 16:00 nu se va întruni cvorumul de participare legal (50% + 1 din totalul membrilor cu drept de vot), Adunarea Generală este reconvocată de drept la data de 05.10.2020 ora 16:00 la Clubul elevilor din cadrul Colegiului Național Avram Iancu Cîmpeni, cu aceeași ordine de zi, în cadrul acesteia din urmă se vor adopta hotărâri cu majoritatea de voturi a celor prezenţi, indiferent care este numărul celor prezenți.
Tabelul cu semnături pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare, conform prev. art. 20.1 din Statutul asociației, face parte integrantă din prezenta.
Semnează Consiliul Director conform tabelului anexat.

Postat in 2020-09-19

ACTE DOSAR INSCRIERE CLASA A IX-A

  1. Cerere tip inscriere care se va completa la unitatea scolara unde este repartizat elevul, in momentul inscrierii acestuia.
  2. Adeverinta eliberata de şcoala de la care provine cu notele şi media generala obţinute la evaluarea naţionala din clasa a VIII-a (nota limba si lit. romana; matematica ; media Ev. Naț. ; media claselor V-VIII)
  3. Carte de identitate elev/eleva - copie xerox si original
  4. Certificat de nastere elev/eleva- copie xerox si original
  5. Foaie matricola clasele V-VIII
  6. Fisa medicala
  7. Dosar plic

Postat in 2020-07-12

PLATFORMA NATIONALA VACCINARE IMPOTRIVA COVID-19.

Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 este urmatoarea: Informatii utile vaccinare anticovid - 19

Postat in 2020-02-28

ZIUA ABSOLVENTULUI, 2020

ZIUA ABSOLVENTULUI
Joi, 28 mai 2020, ora 12, transmisiune LIVE din Sala de sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Alba.
https://facebook.com/events/s/ziua-absolventului/2626117631041900/

Postat in 2020-02-08

INSCRIEREA IN CLASA A V-A, 25 DE LOCURI ANUL SCOLAR 2020-2021

Înscrierea în clasa a V-a INTENSIV ENGLEZĂ, 25 locuri pentru anul scolar 2020-2021 se poate face în perioada:
6 MAI – 12 IUNIE 2020

Documentele necesare inscrierii le gasiti in sectiunea Documente a site-ului. Acte necesare:
- cerere tip(vezi sectiunea Documente).
- adeverinta medicala cu avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie (se va aduce când se încep cursurile, in toamna).
- cartile de identitate/buletinele parintilor/sustinatorilor legali - copie(se vor atașa cererii și se vor trimite pe adresa de e-mail a școlii ai.cimpeni@isjalba.ro ).
- copie a certificatului de nastere al copilului- copie(se va atașa cererii și se va trimite pe adresa de e-mail a școlii ai.cimpeni@isjalba.ro ).
Observaţie: înscrierile se fac în limita locurilor disponibile.
Cererile se completează și se transmit pe adresa de e-mail a școlii: ai.cimpeni@isjalba.ro

Postat in 2020-02-07

»1«|2|3|4|5|6|7|
Copyrights © Marc Paul si Potinteu Crinela. Coordonatori: prof. Berindeie Virgil si prof. Berindeie Elena