Untitled document
Autentificare    

MULTICULTURALISM PRIN PROIECTE EUROPENE

Prin promovarea valorilor culturale locale şi a celor europene, prin implicarea lor în problematica protecţiei mediului, tinerii implicaţi în proiecte s-au dovedit veritabili ambasadori culturali, iar contactul direct cu elevii şcolilor partenere le-a  prilejuit un dialog intercultural, dincolo de barierele lingvistice ale ţărilor lor. Astfel, prin intermediul acţiunilor particulare în care sunt antrenaţi, elevii vor învăţa că înţelegerea Europei presupune întotdeauna diversitate şi comunicare interculturală.

 A.PROIECT COMENIUS “ O SOCIETATE CONDUSA DE TINERI”

Obiective vizând multiculturalismul:
- Dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice care să stimuleze sentimentul apartenenţei la cetăţenia europeană.
- Acumularea de cunoştinţe care să le permită elevilor elaborarea profilului unei societăţi democratice condusă de tineri.

- Posibilitatea de a-şi lărgi orizonturile culturale, de a c unoaşte alte sisteme educaţionale, stiluri de viaţă, limbi diferite. Elevii vor învăţa să accepte diferenţele existente la nivelul celor trei naţiuni şi să militeze pentru dezvoltarea unei dimensiuni interculturale europene.
- Elevii vor învăţa să accepte puncte de vedere diferite, să lupte împotriva xenofobiei. Vor învăţa că doar colaborarea, efortul colectiv, toleranţa, absenţa oricărei discriminări rasiale reprezintă singurele valori care pot guverna societatea noastră actuală.

Activitati specifice proiectului COMENIUS : „  O SOCIETATE CONDUSA DE TINERI” 2006- 2007

1. Realizarea unui CD de prezentare a ţării, a zonei, a Colegiului Naţional “Avram Iancu”, a unui  DVD cu prezentarea obiceiurilor şi tradiţiilor din zonă

2. Realizarea unui DVD de prezentare a activităţilor extracurriculare ale elevilor Colegiului

3.Album cu fotografii ce surprind principalele aspecte din desfăşurarea proiectului şi reuniunile de proiect Crotone, Italia şi Suwalki, Polonia.

4.Realizarea unui glosar de termeni sociologici în limbile română, engleză, italiană şi poloneză.

5. Realizarea unui ghid ilustrat al drepturilor copiilor.

6. Editarea unei broşuri cu titlul „ Şcoala ideală” cuprinzând cele reprezentative lucrări ale elevilor de la cele trei şcoli

7. CD de felicitare cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

8. Realizarea unui dialog intercultural activ in cadrul reuniunilor de proiect

Toate produsele realizate au constituit obiectul unor prezentări în cadrul instituţiilor partenere, au fost utilizate atât la orele de curs , cât şi în afara lor.de catre toţi partenerii, contribuind la o mai bună cunoaştere a mediului şcolar din ţarile respective, a metodelor specifice folosite, dar şi la lărgirea orizonturilor culturale ale elevilor.Întâlnirile cu reprezentanţii comunităţilor locale din ţările partenere i-a făcut să înţeleagă mai bine manifestările

Toate produsele realizate au constituit obiectul unor prezentări în cadrul instituţiilor partenere, au fost utilizate atât la orele de curs , cât şi în afara lor.de catre toţi partenerii, contribuind la o mai bună cunoaştere a mediului şcolar din ţarile respective, a metodelor specifice folosite, dar şi la lărgirea orizonturilor culturale ale elevilor.Întâlnirile cu reprezentanţii comunităţilor locale din ţările partenere i-a făcut să înţeleagă mai bine manifestările

B. “ A Training Course for Teachers of English as a Foreign Language”

Le rôle de la correspondance en classe de FLE
 Comenius 2.2C - Curs general de formare, Galway, Irlanda.si  Sevres, Franta
-  favorizarea unei apropieri interculturale şi a unei deschideri europene şi internaţionale în educaţie;
- contactarea unor profesori din şcoli U.E. în scopul realizării unor proiecte internaţionale pe teme de interes comun;

C. A New Way Towards the  Integration of Foreign Languages and Other School Subjects ”, Vizită de studiu Arion

Cunoaşterea viziunii europene privitoare la CLIL prin analizarea                                sistemele educaţionale ale şcolilor din ţările participante, favorizarea unei apropieri interculturale,  a unei deschideri europene şi internaţionale în educaţie
D.  Proiecte Etwinning

 Obiective vizând multiculturalismul:

1. „THE SCHOOL OF MY DREAMS” in parteneriat cu Liceo Giuseppe Mazzatinti, Gubbio , Italia, o scoala fara frontiere, deschisa tuturor acelor care adera la principiul ca educatia depaseste granitele reale intr-un climat de toleranta, colaborare, prietenie si ajutor reciproc.

Activitati realizate :
-   schimb de experienta in Gubio- 11 participanti

2. „ IT’S IN MY POWER” derulat in parteneriat cu Cehia in anul scolar 2007- 2008
3. „ TEENAGERS THROUGH EUROPE” in parteneriat cu Polonia in anul scolar 2008- 2009
4. „ POETRY AND MUSIC realizat in parteneriat cu scoli din Franta, Luxemburg, romania si Polonia
5.  ETwinning Project 2007-2008 :AN E-GUIDE TO OUR GEOGRAPHICAL AREA
 Un ghid electronic al zonei noastre geografice : descrierea geografică a zonei în care trăiesc realizatorii ghidului. El nu va conţine doar obiectivele istorice şi geografice a acelei zone dar şi oamenii cu  tradiţiile şi obiceiurile lor.
6. PROIECT ETWINNING: THE ELEVENTH COMMANDMENT: DO NOT POLLUTE! Derulat în parteneriat cu Liceo Giuseppe Mazzatinti, Gubbio , Italia,
 
E. Activitati extracuririculare :
 SPRING DAY :
2005- Unitate in diversitate
2006- Decideţi pentru Europa
2007- Împreună din 1957 – Şcolile sărbătoresc Europa
2008- Primavara europeana
2009- Anul creativitatii si inovatiei
2010- Anul dedicat combaterii sărăciei şi excluziunii sociale
Obiective:

să cunoască şi să respecte drepturile copilului,  ale  cetăţeanului 
Activitatile  organizate ( dezbateri, mese rotunde, realizarea unor portofolii tematice, programe cultural artistice, realizarea unor prezentari Powerpoint, etc.au facilitat:

dezvoltarea unei motivaţii spre cunoaşterea realităţilor şcolare din alte tari europene

F. Alte activitati:


Copyrights Marc Paul si Potinteu Crinela. Coordonatori: prof. Berindeie Virgil si prof. Berindeie Elena